תרומות

לתרומה באמצעות J-give:

לתרומה באמצעות P.E.F:

לתרומה P.E.F

לתרומה באמצעים אחרים

ניתן לשלוח המחאה (צ'ק) לכתובת:

מוזאיקה – דת, חברה ומדינה

ת.ד. 53413, ירושלים 91533, ישראל.

 

יש אפשרות גם בהעברה בנקאית:

בהעברה בנקאית