גישור בין דורי

גישור כשירות משלים להחלטה על אפוטרופסות או חלופות אחרות, בסוגיות ייחודיות, לקשישים ולבני משפחה מטפלים.

סדנא ייעודית לעובדות ועובדים סוציאליים ולאנשי מקצוע, אשר עובדים עם קשישים ובני משפחה מטפלים.

ההרצאה עוסקת בשילוב תהליכי גישור ובניית הסכמות במשפחה, במסגרת קבלת החלטות על אפוטרופסות וחלופות אחרות, ייפוי כוח מתמשך וקבלת החלטות נתמכת. כמו כן, היא עוסקת בשילוב תהליכי גישור ובניית הסכמות במשפחה במגוון רחב של קונפליקטים ומתחים אפשריים אחרים, המתעוררים בגיל הזקנה – צוואות וירושות, סוגיות טיפוליות, רפואיות וכלכליות, הטבת יחסים בין דוריים במשפחה, תכנון הזקנה, הטבת יחסים עם מטפלים ומוסדות, חלוקת "הנטל" וכדומה.

מעוניינים בפרטים נוספים?
יש לשלוח מייל עם הכותרת 'מעוניין / מעוניינת בהכשרה לטיפול בגישור לטיפול בזקנים', הכולל שם ושם משפחה, מספר טלפון ומקום מגורים, לכתובת limor@mosaica.org.il.