צדק מאחה

הרצאת חשיפה על צדק מאחה, כתהליך מוגן ומונחה שמטרתו לאפשר לנפגע עבירה להגיע להסכם עם מבצע העבירה באשר לתיקון הפגיעות שנגרמו מהמעשה הפלילי. התהליך כולל מפגש בו משתתפים הנפגע, הפוגע, אנשים נוספים שהושפעו מן העבירה ונציג קהילה ובמסגרתו מתקיימת לקיחת אחריות של הפוגע על העבירה. ההרצאה תציג את התהליך, תסביר את האופן בו הוא מתבצע ותפרט אודות אתגרים והתמודדויות העולים בו, כמו גם יתרונותיו על פני הליכים אחרים.

ניתן לשלב הרצאה וסרט, ההרצאה הכוללת דוגמאות של מקרים מהשטח ועוד.

מעוניינים בפרטים נוספים?
יש לשלוח מייל עם הכותרת 'מעוניין / מעוניינת בהרצאה לחשיפת צדק מאחה', הכולל שם ושם משפחה, מספר טלפון ומקום מגורים, לכתובת  rj@mosaica.org.il.