קבלת החלטות נתמכת

קבלת החלטות נתמכת

הרצאת חשיפה בנושא 'קבלת החלטות נתמכת', שמהווה חלופה לאפוטרופסות ומאפשרת לאנשים עם מוגבלויות ואזרחים ותיקים, אשר מפאת מצבם הבריאותי אינם יכולים לדאוג לענייניהם, לחיות באופן עצמאי בקהילה ולנהל את חייהם בעצמם ולפי רצונם. ההליך מתבצע באמצעות 'תומך בקבלת החלטות', המסייע להם בקבלת החלטות ויישומן. ההרצאה תציג את ההליך, תסביר את האופן בו הוא מתבצע ותפרט אודות אתגרים והתמודדויות העולים בו, כמו גם יתרונותיו על פני הליכים אחרים.

 

מעוניינים בפרטים נוספים?
יש לשלוח מייל עם הכותרת 'מעוניין / מעוניינת בהכשרה לקבלת החלטות נתמכת', הכולל שם ושם משפחה, מספר טלפון ומקום מגורים, לכתובת elon-dm@mosaica.org.il.