בקי סרצ'ה

מנהלת התכנית מטעם ג'וינט אשלים

אין תיאור.