קבלת החלטות נתמכת

'קבלת החלטות נתמכת' חלופה מהווה לאפוטרופסות המאפשרת לאנשים עם מוגבלויות ואזרחים ותיקים – אשר מפאת מצבם הבריאותי מתקשים לדאוג לענייניהם בכוחות עצמם – לחיות באופן עצמאי בקהילה ולנהל את חייהם בעצמם ולפי רצונם, בעזרת 'תומך בקבלת החלטות' המסייע להם בתהליך קבלת ההחלטות ויישומן.

מה זה קבלת החלטות נתמכת?

קבלת החלטות נתמכתמהווה חלופה לאפוטרופסות המאפשרת לאנשים עם מוגבלויות ואזרחים ותיקים – אשר מפאת מצבם הבריאותי מתקשים לדאוג לענייניהם בכוחות עצמם – לחיות באופן עצמאי בקהילה ולנהל את חייהם בעצמם ולפי רצונם, בעזרת 'תומך בקבלת החלטותהמסייע להם בתהליך קבלת ההחלטות ויישומן.
שותפים למיזם- האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, ישראל מעבר למגבלות – ג'וינט ישראל, עמותת מוזאיקה ועמותת מרווה – משפט רווחה והעצמה.

תומכים בקבלת החלטות רשאים לסייע בדברים הבאים:

  • קבלת מידע, הסבר והנגשה של מידע.
  • סיוע בהתמודדות עם בירוקרטיה בתחומים שונים, כגון: דיור, רפואה, ביטוח לאומי ורווחה.
  • סיוע בהתנהלות כלכלית ותכנון פיננסי.
  • סיוע במימוש החלטות מול צדדים שלישיים כגון בנקים.

למי יכולה לסייע קבלת החלטות נתמכת?

כל אדם אשר מפאת מוגבלותו או מצבו הבריאותי או הקוגנטיבי, אינו יכול לדאוג לענייניו באופן עצמאי לחלוטין, אך מסוגל ורוצה להמשיך ולקבל החלטות על חייו.

השירות מתאים בין השאר לקבוצות האוכלוסייה הבאות:

  1. לאזרחים ותיקים, אשר חל שינוי ביכולתם לדאוג לענייניהם באופן עצמאי לחלוטין עקב מחלות זקנה ודמנציה.
  2. לאנשים עם מוגבלות קוגנטיבית, נפשית, תקשורתית, התפתחותית וכדומה, שיכולים, בסיוע תומך בקבלת החלטות, לדאוג לענייניהם באופן עצמאי.
  3. לאנשים בעלי אפוטרופוס, אשר חשים ושחושבים שבעזרת סיוע של תומך יוכלו להתחיל לדאוג לענייניהם באופן עצמאי, ללא האפוטרופוס.

מי הם התומכים?

התומכים במיזם הינם מתנדבים שהתקבלו לתוכנית לאחר שמוינו והתקבלו לאור כישוריהם והניסיון העשיר שרכשו בתחומים שונים. היות שהקשר עם מקבל ההחלטות מבוסס על אמון, התנאי ההכרחי לאיתור מתנדב מתאים הוא היכולת לפתח קשר של אמון בינו לבין מקבל ההחלטות.

מי פונה או מפנה לקבלת החלטות נתמכת?

רוב הפניות מגיעות מגורמי מקצוע: עובד סוציאלי או עורך דין מהסיוע המשפטי, או מבית המשפט. לעיתים, פונים מקבלי ההחלטות בעצמם בבקשה למנות תומך עבורם.

איך מתנהל ההליך למינוי תומך בקבלת החלטות?

נכון לשנת 2021, מופעל בישראל ערוץ משפטי בלבד, ולפיכך יש להגיש בקשה לבית המשפט למינוי תומך בקבלת החלטות. יתכן שבעתיד יופעל ערוץ הסכמי שיאפשר חתימה על הסכם בלבד בין מקבל החלטות לבין תומך בקבלת החלטות.

לכמה זמן תקף המינוי?

על פי רוב, מעניק בית המשפט צו זמני לפרק זמן של מספר חודשים, אשר בסיומו ניתן לקבל הארכה לתקופה ממושכת יותר, ככל שהתמיכה במקבל ההחלטות התנהלה כראוי ולשביעות רצונם של כלל הצדדים.

באיזה שפות ניתן השירות?

בכל שפה בה יש צורך בתומך בקבלת החלטות.

כמה זה עולה?

במסגרת המיזם השירות ניתן ללא תשלום.

דוגמאות לתהליך קבלת החלטות נתמכת

בחור צעיר על הרצף האוטיסטי, אשר התייתם לאחרונה מאמו, לאחר שאביו נפטר שנים רבות קודם לכן, זקוק לתמיכה בעיקר בעניינים כלכליים. לצורך כך, אותר מתנדב בדמות איש עסקים עם רקע כלכלי עשיר וניסיון מגוון בסוגיות פיננסיות, עמו החל תהליך קבלת החלטות נתמכת.

 

דוגמא 2:

אישה מבוגרת, מבולבלת ובתהליך ראשוני של דמנציה, מתקשה לנהל את ענייניה הכלכליים, לרבות גיוס עובדת זרה לסיוע בניהול השוטף של הבית. לצורך כך, אותרה מתנדבת שבעברה ניהלה משרד גדול ואשר מתמחה בקידום עניינים בירוקרטיים.