שירן שושן

ממלאת מקום מנחה של מרכזי גישור ודיאלוג בקהילה בהקמה

ממלאת מקום מנחה של מרכזי גישור ודיאלוג בקהילה בהקמה